איתנים | חנות קטלבלס

תקנון האתר – תנאי השימוש

תנאי השימוש

1. כללי:

א. אתר האינטרנט איתנים משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי גולשים באינטרנט בישראל. שהוקם ומופעל על ידי ספורט איתנים בע"מ מהרצליה (להלן: "איתנים").

ב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבע על ידך באמצעות האתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ובין איתנים. עקב כך הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.

ג. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר/ים המוצעים בו למכירה מהווה הסכמתך לקבל ולנהוג על פי התקנון, לפיכך, באם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

ד. במקומות בהם לשון התקנון משתמש במין זכר הכוונה היא גם לנקבה ולמשתמע מכך.

ה. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד. אין להעתיק, לשכפל או לעשות כל שימוש בתכני האתר לרבות תמונות, מאמרים ו/או סרטונים ללא אישור בכתב מבעלי האתר/ איתנים

2. אודות המכירות:

א. המכירות באתר מתבצעות בשיטת המכירה הרגילה – מכירת מוצרים על פי מחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.

ב. כל המחירים המצוינים בדפי המכירה הינם מחיר מוצר כולל מע"מ כחוק, במידה וחל מע"מ על כך, על פי דין.

ג. בעת ביצוע ההזמנה הנך נדרש להזין פרטים אישיים כגון שם, שם משפחה, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים נוספים על פי הדרישה. על מנת שההזמנה שלך תתבצע באופן מהיר וללא תקלות עליך להקפיד ולמלא את הפרטים בצורה נכונה ומדויקת על פי ההנחיות, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

ד. חיוב מבצע הפעולה בגין עלויות המוצר/ים או השירות יתבצע באמצעות כרטיס האשראי לאחר ביצוע הפעולה.

מיד עם ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, בעת קבלת אישור על ידיד חברת האשראי תינתן הודעה בהתאם באם הפעולה אושרה או נדחתה.

חשוב לדעת: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים.

ה. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי יקבל מבצע העסקה הודעה מתאימה, לצורך השלמת הרכישה יידרש המבצע ליצור קשר טלפוני/דואר אלקטרוני עם איתנים לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.

יובהר ויודגש, פעולה תחשב למושלמת רק לאחר הסדרת האישור אל מול חברת האשראי לביצוע העסקה על ידי מבצע הפעולה.

במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה איתנים זכאית לבטל את ההזמנה.

לתשומת ליבך: המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים ומוחזקים בכל עת במלאי, אולם, כל אספקת מוצר באמצעות רכישה באתר כפופה להמצאות מלאי מספק של המוצר.

ו. עם זאת יובהר כי איתנים עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעתם למכירה ועד למועד אספקתם. אולם, במידה ויתברר כי במידה ומסיבות שאינן תלויות באיתנים מוצר שרכשת באתר לא יהיה מצוי במלאי הספק במוצעד רכישת המוצר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה תהא רשאית איתנים להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי המוצע, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך ואיתנים תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך סכום ששולם בגין המוצר כפי ששולם.

3. מדיניות שילוח - אספקת/הובלת המוצרים:

א. איתנים תדאג לספק כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת במדינת ישראל, אשר הקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

ב. איתנים תפעל כדי לספק את המוצר בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה ומתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם עבורו במלואו באמצעות כרטיס האשראי.

תנאי ומועדי האספקה :

ג. איסוף עצמי ע"י הלקוח – ניתן לאסוף את המוצר באיתנים – רח' רבי עקיבא 50 הרצליה.

האיסוף יוכל להתבצע לא מוקדם מאשר 24 שעות ממועד קבלת האישור על חיוב העסקה בדואר האלקטרוני שלך (לא כולל ימי שישי, שבת ערבי חג, חגים ומועדי ישראל וימי שבתון כלליים במשק).

שעות הפעילות של איתנים הינן :

בימים א' – ה' בין השעות 9:00 – 12:00 , 16:00 – 21:00

יום שישי 9:00 – 13:00

בתיאום מראש 077-540-8885

ד. שירות שליחים עד בית הלקוח – בתשלום: בהתאם למשקל המוצר כפי שנקוב בדף המכירה : אספקת המוצר תתבצע בתוך 3-14 ימי עבודה מרגע חיוב ההזמנה (לא כולל ימי שישי, שבת , ערבי חג, חגים ומועדי ישראל וימי שבתון כלליים במשק)

ה. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, איתנים תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל אשר יתואם עם הרוכש מראש.

חשוב לדעת: איתנים עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, אולם באזורים כאמור ייתכן עיקוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, עיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.

ו. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה. הובלה חריגה משמעותה הובלה למקומות גבוהים ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה כאמור, איתנים תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין ההובלה הרגילה.

ז. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימים ראשון עד חמישי, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

ח. בעת אספקת המוצר רשאית איתנים לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירה המוצר ו/או הצגת תעודת הזהות של בעל הכרטיס ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.

ט. במקרה של אספקת מוצר הדורש רישום על פי דין יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה בהתאם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה באתר.

4. כשרות להשתמש באתר:

כל מי שמשתמש באתר רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

א. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס יראו את שימושו כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.

ב. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

ג. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.

ד. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

5. מדיניות והגנת פרטיות:

לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הנך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים בגין מבצעים והנחות באתר.

איתנים מכבדת את פרטיותך, אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מאיתנים , תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (שיתקבלו מאיתנים).

איתנים נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI:DSS Level 1. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון. בכל מקרה, פרטי כרטיס האשראי לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי איתנים.

איתנים לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

איתנים מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה.

המידע אינו מועבר לכל גורם אחר. מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד.

במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

דע: הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים הנוגעים לכל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילות באתר, לרבות שירותי דפוס שונים או כל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.

6. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה:

מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשע"א – 2010.

החזר כספי יינתן במקרים הבאים:

א. תקף כאשר ערך הטובין ו/או השירות עולה על 50 ₪.

ב. במוצרי ביגוד והנעלה – פרק זמן לביטול הינו מיום הרכישה ועד תום 2 ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שהתווית לא הוסרה.

ג. כלל המוצרים (לא כולל ביגוד והנעלה) – פרק זמן לביטול מיום הרכישה 14 יום, באריזתם המקורית ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש. עוד קובעות התקנות כי אם המוצר חובר לחשמל ייחשב הדבר לשימוש במוצר.

ד. החזר כספי יינתן בקיזוז 5% (דמי ביטול) מערך הטובין או השירות ו/או 100 ₪ לפי הנמוך.

ה. החזר כספי יבוצע לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים באותו אופן באו בוצעה העסקה.

ו. כאשר אמצעי התשלום היה תווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען לא תחול זכות הביטול.

ז. זכות הביטול לא תחול על הלבשה תחתונה כלשהי לרבות בגדי ים.

ח. דמי ביטול – כל עסקה על פי התקנות, מאפשר לעוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 ₪ לפי הנמוך.

ט. צרכן המבקש לבטל עסקה חייב לעוסק חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצמם ביצוע עסקה עם העוסק.

י. ביטול עסקה ייעשה באמצעות פניה בכתב לאיתנים בלבד באמצעות שליחת הודעה אלקטרונית לשירות הלקוחות של איתנים .

יא. החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה במן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של איתנים לתבוע את נזקיה בשל כך.

על מנת להימנע מנזק למוצר אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל סוג שהוא.

בכפוף לאמור בסעיף זה, איתנים תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל ביצורה.

איתנים תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה, כולה או חלקה:

במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה.

במקרה זה, תבוטל הזמנתך ואיתנים תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששלום בגין המוצר, ככל ששולם.

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה מכל סוג, כלפי איתנים בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

7. שירות לקוחות:

א. בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצעים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות, ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידיך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציג שירות הלקוחות שלנו אשר ישמח לעזור לך ב :

ווטסאפ 054-800-8885

דואר אלקטרוני eitanim64@gmail.com

שעות הפעילות של איתנים הינן :

בימים א' – ה' בין השעות 9:00 – 12:00 , 16:00 – 21:00

יום שישי 9:00 – 13:00

נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה באתר ובכל נושא אחר על מנת לאפשר לכם חווית רכישה קלה, נוחה ונעימה.

8. לקיחת אחריות

כל המוצרים המוצעים לרכישה באיתנים הנם חדשים אלא אם צוין אחרת, באריזותיהם המקוריות.וחלים לגביהם כללי האחריות כפי שיצוינו בתעודת האחריות שמצורפת למוצרים בעת משלוחה לרוכש.

אתר איתנים אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי פרטני הניתן על ידי מדריך כושר וקטלבלס מוסמך ואינו באבמקומו. איתנים ו/או מי מטעמה מסירים כל אחריות מנזקים כלשהם, העלולים להיגרם באופןישיר או עקיף, כתוצאה משימוש לקוי במוצרים. השימוש במוצרים באחריותו הבלעדית של הרוכש.

איתנים שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר איתנים.

בשום מקרה לא תחול על איתנים אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק מכל סוג ומן שהוא הנובע משימוש באתר איתנים.

ידוע לגולש כי איתנים תהא פטורה מכל נזק, הפסד או הוצאה (להלן: "נזק") העלולים להיגרם לגולש באתר איתנים כתוצאה משיבוש בנתונים, שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי לרבות חשיפה וגילוי מידע על הגולש כתוצאה משימוש באתר איתנים.

ידוע לגולש כי איתנים ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר איתנים יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר איתנים.

צוות איתנים

דילוג לתוכן